Cameratoezicht is niet meer weg te denken. Het veiligheidsgevoel en de veiligheid zijn op plaatsen met cameratoezicht toegenomen, menen gemeenten en politie.

Cameratoezicht ondersteunt de aanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Op cameratoezicht is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing zodra personen herkenbaar in beeld komen. Dit is om de privacy van die personen te beschermen.

Twintig procent van de Nederlandse gemeenten zet toezichtcamera’s in om de openbare veiligheid te bewaken. In uitgaans- en winkelcentra, op bedrijventerreinen en bij stations, meer in grote dan in kleine gemeenten.
Ede bewandelde als eerste stad het pad van het cameratoezicht en is sindsdien een ‘bedevaartsoord’ voor alle gemeenten die óók met cameratoezicht willen beginnen. De stad begon in december 1998 met het plaatsen van 21 analoge VHS-camera’s in en rond het roerige uitgaansgebied van het Museumplein. Geweld, auto-inbraken, drugshandel – het was niet leuk meer in Ede.
Na de installatie van de camera’s nam de veiligheid in het uitgaansgebied toe, zegt het hoofd van de afdeling toezicht van Ede. Inmiddels hangen rond het Museumplein al meer digitale camera’s en wordt veel meer live uitgekeken door de politie, in ieder geval op vrijdag- en zaterdagavond.

Live uitkijken met getraind personeel is de sleutel tot succes, luidt de conclusie in Ede. ‘Er wordt minder ingebroken in auto’s en er is minder vandalisme. Het drugsprobleem verplaatst zich, maar doordat het nu over een groter gebied is uitgesmeerd hebben we een kleiner probleem. Geweldsdelicten nemen door cameratoezicht niet af. Als er drank en pillen in het spel zijn wordt die klap, camera of niet, toch wel uitgedeeld. Maar met de beelden die zijn gemaakt kunnen de daders worden opgespoord en vervolgd. We geven de politie zestig keer per jaar onze videobeelden. Diverse verkrachtingen en mishandelingen zijn op die manier opgelost.’

In Amsterdam is op verschillende plaatsen Reflexstone, reflecterende bestrating toegepast op “donkere” plekken. Allereerst zijn er ca. 43 Safetyspots aangebracht bij pinautomaten met Reflexstone reflecterende tegels in de vorm van een halve cirkel.

Mensen gaan automatisch buiten de cirkel wachten op de voorgaande pinner en daardoor ontstaat al veel meer veiligheid. Daarnaast staat de pinner letterlijk in “the picture” en kan bij onrechtmatigheden een veel beter signalement worden gegeven en is er herkenning bij camerabeelden.

In tunnels (onderdoorgangen in de stad) en in donkere hoeken brengt Reflexstone veiligheid. Mensen die kattekwaad of erger willen uithalen willen nu eenmaal niet in het licht staan. En mocht er toch iets gebeuren: Je bent gezien!
Onderstaand een voorbeeld van cameratoezicht waarbij ook de politie goed zicht heeft op de situatie:

Ook op andere plekken is Reflexstone een uitkomst. Door reflecterende verharding is er meer sociale veiligheid omdat gezichtsherkenning een rol speelt:

Harde cijfers tonen volgens de Haagse politie zonneklaar aan dat de veiligheid toeneemt in de gebieden met cameratoezicht. Ook op een criminele hotspot in Amsterdam, de Wallen, is het veiliger geworden na de invoering van cameratoezicht. Op de Wallen en op de Nieuwendijk hangen meerdere camera’s. Inbraken, autoinbraken, mishandeling en straatroof zijn er volgens een recent onderzoek van de DSP-Groep in Amsterdam sterk gedaald.
De daling in het cameragebied is groter dan in het politiedistrict in geheel, waardoor niet gezegd kan worden dat de cameragebieden meeliften op een positieve algemene trend. ‘Toch moet je niet de illusie hebben dat je het geweld beteugelt’, waarschuwt een woordvoerder van de Haagse monitorcentrale. ‘De drugshandel verplaatst zich, maar het probleem is wel beter te hanteren omdat je buiten de ring van cameratoezicht meer agenten voor de surveillance kunt inzetten. Je krijgt criminaliteit met cameratoezicht beter in beeld en je kunt sneller ingrijpen. De opsporing en vervolging worden gemakkelijker en het is veel efficiënter.’

(Bron: Tekst gedeeltelijk uit Binnenlands Bestuur)
Gastblog van Piet Zijlstra, zie ook http://kijlstrabestrating.blogspot.nl