Bij de introductie van de Safety Spot hebben politie Amsterdam-Amstelland en Stadsdeel Amsterdam-Zuid een enquête uitgevoerd. De gegevens uit die enquête zijn nog altijd relevant, en goed om er weer eens bij te pakken nu de nieuwe Safety Spot – Reflexstone is geïntroduceerd.

De enquête richtte zich op de ervaringen van de gebruikers van geldautomaten: viel hun de Safety Spot op, voelden ze zich veiliger, zouden ze de Safety Spot gebruiken?

Uit de 100 afgenomen enquêtes kwam het volgende beeld:

  • 89% van de ondervraagden weet (instinctief) waarvoor de Safety Spot dient: afstand houden in verband met privacy;
  • 90% van de ondervraagden gebruikt  de Safety Spot om anderen te vragen meer afstand te houden; hiermee wordt voorkomen dat er over de schouder wordt meegekeken;
  • 84% denkt dat de Safety Spot bijdraagt aan het veiligheidsgevoel;

Bij observatie bleek dat 94% zich aan de Safety Spot hield: de wachtende ‘pinners’ bleven keurig buiten de Safety Spot staan.

Uit de enquête bleek een groot aantal ‘pinners’ voorstander van goede verlichting in de schemering en avonduren. De nieuwe Safety Spot – Reflexstone voldoet met een hogere lichtopbrengst wat dat betreft aan de destijds geuite wensen en opmerkingen.

Als laatste, en misschien geen verrassing, 92% geeft aan de Safety Spot een goed idee te vinden!