Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid(CCV) heeft de Safety Spot – Reflexstone geplaatst in het dossier Keurmerk Veilig Ondernemen. Naast de meer organisatorische maatregelen die er op gericht zijn om de publiek-private samenwerking vorm te geven, zijn er ook heel concrete en zichtbare maatregelen te nemen om een winkelgebied aantrekkelijker te maken. Maatregelen die direct bijdragen aan een verbeterd veiligheidsgevoel en een verbeterde uitstraling van het winkelgebied.

Graffiti

Het weghalen van graffiti is zo’n maatregel. Dat vereist nauw overleg tussen pandeigenaren, winkeliers, gemeente en het schoonmaakbedrijf. Niet altijd komt graffiti beleid even makkelijk van de grond. Toch is het een cruciaal onderdeel, omdat een winkelgebied zonder graffiti uitstraalt dat ze zich bekommert om het gebied en haar bezoekers.

Safety Spot – Reflexstone

Waar de maatregel graffiti nog bestaat uit het weghalen van iets, namelijk het verwijderen van ‘tags’ en ‘pieces’, is dat bij de Safety Spot – Reflexstone precies het omgekeerde. De Safety Spot voegt iets toe aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De witte halve cirkel haalt niet iets weg, maar voegt veiligheid toe. En dat op een minder indringende manier dan camera’s en hekwerken. Daarmee is de Safety Spot – Reflexstone een kwaliteitsimpuls voor elk winkelgebied.