In de Secondant, het maandblad van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, verscheen in mei 2012 een groot achtergrond artikel over de Safety Spot.

Het artikel kunt u hier teruglezen.