Hoe is de Safety Spot ontstaan?

Eind 2009 ontstaat het idee voor de Safety Spot bij  Marco van Bruggen, buurtregisseur van de Diamantbuurt in Amsterdam. Om de veiligheid rondom geldautomaten in de ‘donkere dagen’ te vergroten, komt hij met een voorstel om het pinnen een meer prominente plek te geven.

Vergezeld van een ruwe schets heeft hij dit idee neergelegd bij de toenmalige veiligheidscoördinator Ronald van der Steen van Stadsdeel Zuid. Met zijn tweeën hebben zij het idee verder ontwikkeld tot de uiteindelijke vorm. In het proces hebben zij de vier banken (ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS bank) betrokken die in het bezit waren van een geldautomaat in de Amsterdamse wijk de Pijp.

De vorm, de afmetingen en de kleur

Het is niet toevallig hoe de Safety Spot er uit ziet. Er is een bewuste keuze gemaakt voor de ronde vorm, omdat dit vriendelijker in het straatbeeld overkomt. De afmetingen zijn tot stand gekomen nadat met uitgezaagde houten ‘Safety Spots’ proeven zijn gedaan bij de verschillende geldautomaten. Uit deze proefopstellingen kwamen de juiste maten naar voren: 1.20 meter diep en 2.20 breed.

De keuze voor de kleur geel was mede gebaseerd op het feit dat deze kleur veelal als wegenverf gebruikt wordt. In de loop van het traject is er discussie geweest over het eventueel toevoegen van de logo’s van de banken in het midden van de Safety Spot. Wij hebben besloten dat niet toe te staan, omdat de kracht van de Safety Spot in de eenvoud ligt. Hoe meer toeters en bellen, hoe meer vragen het oproept. Hoe eenduidiger, des te onbewuster werkt de Safety Spot in op het gevoel van veiligheid. Zowel op de gevoel van de gebruiker als op het gevoel van de potentiële crimineel.

Safety Spot van start

Op 1 juli 2010 ziet de eerste Safety Spot het licht. Met een meer dan verwachte belangstelling van de Nederlandse pers wordt de eerste Safety Spot op de Ceintuurbaan in gebruik genomen door Leen Schaap, districtchef politie Amsterdam-Amstelland en Paul Slettenhaar, voorzitter stadsdeel Zuid.

Definitie Safety Spot

De Safety Spot is een witte halve cirkel recht voor de geldautomaat, waarbinnen de gebruiker zijn privacy kan beschermen en waarop een grotere sociale controle vanuit de directe omgeving rust.